Välkommen till Mark- och miljörådgivning Sverige AB

Bred kompetens inom miljöbalken med spets gällande täkter, mark- och vattenprovtagning samt naturvård.

Vi erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom miljörådgivning, miljöprövning, tillståndsärende, anmälningsärenden. Vi åtar oss att företräda företag såväl som privatpersoner i små som stora ärende. 

Vår huvudnisch är att hjälpa våra klienter att erhåll miljötillstånd främst för olika former av täktverksamhet, koncessioner och vindkraft. 

Men vi även behjälpliga med att söka dispens från t ex biotop- eller strandskydd, göra en anmälan gällande er verksamhet, utforma eller stödja vid miljörapporteringen, utforma eller uppdatera ert kontrollprogram. 

 Tveka inte att ta kontakt med oss vi finns här för er!